JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE 
 AKTUELLA ANTECKNINGAR

2017


Vid stiftelsens årsmöte, i maj 2017 förrättades följande val av styrelseledamöter.
Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes Leif Malmstein, Monika Strömblad och nyval av Torsten Lindsjö.

Till suppleant på ett år valdes Christer Dahlberg.


Styrelsen konstituerade sig enligt följande: ordförande Ulla Ahnfelt, vice ordförande Madeleine Brandin, kassör Leif Malmstein och sekreterare Åsa Bill.


Styrelsen kunde också detta år konstatera ett dåligt ränteutfall, vilket gör att vi tvingas sänka utdelningen till sökande föreningar även innevarande år.

I år förnyar vi vår stiftelse genom att införa ett extra bidrag på 100.000 kronor, en större summa som ska möjliggöra utvecklingsdrömmar för en förening.


Vi vill med detta extra anslag stimulera föreningarna till
Nytt kreativt utvecklingsarbete 
Skapa ny energi i föreningsarbetet

Extraanslaget kan fritt sökas under hela året och endast av ideella föreningar, som arbetar med barn och ungdomar.

Det blir inte varje år vi delar ut dessa extrapengar, utan vi
förväntar oss spännande ansökningshandlingar om utvecklande och nyskapande projekt. 
Ansökningar kan skickas till styrelsen under hela året.

Vi fäster stor vikt vid
att projektet leder till kvalitetsutveckling av föreningens arbete.

att ansökan ger en bra verbal beskrivning av nya idéer och tankar.

att en noggrann ekonomisk redogörelse presenteras.

Extraanslaget 2017 tilldelades Trelleborgs Sjöscoutkår.

Johanna Anderssons stiftelse
Ulla Ahnfelt
ordförande


 
Ändrad: 12-01-16
 
Första sidan
 
Styrelse

Aktuella anteckningar

 


Ansökan
Regler


 

 

 

 
 
Copyright (c) 2011 Johanna Anderssons stiftelse