JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE
 
 AKTUELLA ANTECKNINGAR.Vid stiftelsens nyligen hållna årsmöte förrättades val av styrelseledamöter.
Till ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Ulla Ahnfelt, Göran Ling samt nyvaldes Åsa Bill.
Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Yvonne Parnefält och Leif Malmstein.
Övriga styrelseledamöter: Arne Nilsson och Monika Strömblad har ett år kvar på sin mandatperiod.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: ordförande Ulla Ahnfelt, kassör Göran Ling,
sekreterare Arne Nilsson och vice ordförande Monika Strömblad.
Styrelsen kunde också detta år konstatera ett dåligt ränteutfall, vilket gör att vi tvingas sänka utdelningen till sökande föreningar även innevarande år.

Styrelsen för Johanna Anderssons Stiftelse
Ulla Ahnfelt
ordförande

 
Ändrad: 12-05-21
 

Första sidan
 
Styrelse
Aktuellt 12-05-20

 


Ansökan
Regler


 

 

 


 
 
Copyright (c) 2011 Johanna Anderssons stiftelse