JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE
REGLER för ansökan

1.    Ansökan ska göras på särskild blankett
          Hela ansökningsblanketten måste fyllas i.
          Bilagor är välkomna, årsberättelse och bokslut ,
     men dessa ersätter inte blanketten.


2.  Ändamålet för ansökan och specifikation ska tydligt anges
Undervisning och utbildning för barn och ungdomar prioriteras.

3.    Redogörelse för användning av föregående års bidrag måste lämnas.
Kraven på redovisning skärps.

Vi villpåpeka att vi fäster stor vikt vid er redovisning av tidigare års anslag.
Vi vill ha en precisering av vad bidraget gått till, samt vilken kategori av era medlemmar som omfattats av de bidragsfinansierade aktiviteterna.

4.    Ansökan av extra bidrag kan sökas fritt under hela året.
 Inga blanketter, utan ge oss en utförlig beskrivning av projektet i fri text
 samt en kostnadsberäkning.
 Vi vill gärna se förnyelse och utveckling inom föreningslivet.
 Vi vill hjälpa er att realisera era drömmar och satsa på större projekt.     

V erksamheter som inte stöds
•    ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel
•    sociala eller välgörande ändamål
•    studier eller utbildning för enskild person
•    resor
•    partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
•    näringslivsverksamhet med enskilt vinstintresse för sökanden eller annan
•    enskild idrottsutövare eller sponsring av klubbar eller evenemang

Trelleborg i december 2017

Styrelsen för Johanna Anderssons Stiftelse

Ulla Ahnfelt                  Madeleine Brandin       Åsa Bill           
ordf.                            v ordf.                       sekr.

Leif Malmstein
kassör
   
Monika Strömblad    TorstenLindsjö         Christer Dahlberg   
led.                          led.                         uppl. 
Ändrad: 17-12-30 (BW)
 
 
 
Första sidan
 


Styrelse
Aktuella anteckningar

Ansökan
Regler

 

 
 
Copyright (c) 2018 Johanna Anderssons Stiftelse.