JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE.

  
 ”Porträtt av Johanna Andersson, målat 1953 av
     konstnären Weischet”

JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE.
Johanna Anderssons stiftelse delar årligen ut bidrag till ideella föreningar verksamma inom Trelleborgs kommun.

Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. Senast den 10 oktober är sista dag för ansökan. ”… verka för gemenskap och förståelse mellan människor tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden och livsintressen såväl som olika åldrar…”, så lyder stadgarnas portalparagraf. Johanna Anderssons stiftelse bildades 1943 av Johanna Andersson, efter makens, boktryckaren Nils Anderssons död.

En första donationen på 50.000 kronor öppnade möjligheten att realisera Trelleborgs första Hemgård belägen i Trelleborgs Andelsförenings fastighet vid Stortorget. 1953 erhöll stiftelsen åter en större donation av Johanna Andersson.

Den rymliga Holmquistska villan vid Dr Ljunggrens plan förvärvades och därmed kunde Hemgårdens verksamhet expandera rejält. Här bedrevs under åren 1954 – 1977 verksamhet för barn och ungdomar, men också vuxenaktiviteter som språk- och hobbycirklar.

Fastigheten såldes till Landstinget 1977 och blev därefter skola för vårdutbildning. Stiftelsen förvaltar förmögenheten, vars avkastning årligen, efter ansökan, utdelas till ideella föreningar verksamma inom Trelleborgs kommun och som arbetar i donatorns anda.

Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Ansökningar skall göras på särskild blankett, som kan hämtas här på stiftelsens hemsida, på Biblioteket eller Museet vid Stortorget. OBS ! 10:e oktober sista ansökningsdag i år.

VIKTIGT DATUM senast 10 oktober skall ansökan vara stiftelsen tillhanda. Stadgar och verksamhetsberättelse skall bifogas ansökan. Beslut om anslag fattas i november innevarande år.

ANSÖKAN SÄNDES TILL Johanna Anderssons stiftelse, c/o Ulla Ahnfelt, Braxenvägen 4, 231 92 Trelleborg.

 
Ändrad: 18-01-01
  
 
Första sidan
 


Styrelse
Aktuella anteckningar

Ansökan
Regler 
 

Copyright (c) 2015 Johanna Anderssons Stiftelse.