"Porträtt av Johanna Andersson,

        målat 1953 av konstnären Weischet"

 


JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE FÖR FRÄMJANDE AV BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I TRELLEBORG


Johanna Anderssons Stiftelse delar årligen ut bidrag till ideella föreningar verksamma inom Trelleborgs kommun.


Barn- och undgomsverksamhet prioriteras. Senast den 10 oktober är sista dag för ansökan.


"... verka för gemenskap och förståelse mellan människor tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden och livsintressen såväl som olika åldrar...", så lyder stadagarnas portalparagraf.


Johanna Anderssons Stiftelse bildades år 1943 av Johanna Andersson, efter makens, boktryckaren Nils Anderssons död.


En första donation på 50 000 kr öppnade möjligheten att realisera Trelleborgs första Hemgård belägen i Trelleborgs Andelsförenings fastighet vid Stortorget. År 1953 erhöll stiftelsen åter en större donation av Johanna Andersson.


Den rymliga Holmquistska villan Vid Dr Ljunggrens plan förvärvades och därmed kunde Hemgårdens verksamhet expandera rejält. Här bedrevs under åren 1954 - 1977 verksamhet för barn och ungdomar, men också vuxenaktiviteter som språk- och hobbycirklar.


Fastigheten såldes till Landstinget 1977 och blev därefter skola för vårdutbildning. Stiftelsen förvaltar förmögenheten, vars avkastning årligen, efter ansökan, utdelas till ideella föreningar verksamma inom Trelleborgs kommun och som arbetar i donatorns anda.

 

Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Ansökningar skall göras på särskild blanket, som kan hämtas här på stiftelsens hemsida eller via mail till l.malmstein43@gmail.com


VIKTIGT DATUM senast 10 oktober skall ansökan vara stiftelsen tillhanda. Stadgar och verksamhetsberättelse skall bifogas ansökan. Beslut om anslag fattas i november innevarande år.


ANSÖKAN SÄNDS TILL Johanna Anderssons Stiftelse, c/o Leif Malmstein, Hamngatan 24 lgh 1705, 231 42 Trelleborg20210218LMJ

Johanna Anderssons Stiftelse