JOHANNA ANDERSSON STIFTELSE


REGLER FÖR ANSÖKAN


 1.  Ansökan ska göras på särskild blankett. Hela ansökningsblanketten måste fyllas i. Bilagor är välkomna, årsberättelse och bokslut men dessa ersätter inte blanketten.
 2. Ändamålet för ansökan och specifikation ska tydligt anges. Undervisning och utbildning för barn och ungdomar prioriteras.
 3. Redogörelse för användning av föregående års bidrag måste lämnas. Stifelsen fäster stor vikt vid detta vid bedömning av ytterligare bidrag.
 4. Ansökan av extra bidrag kan sökas frItt under hela året. Inga blanketter, utan ge oss en utförlig beskrivning av projektet i fri text samt en kostnadsberäkning. Det ska gärna ge en förnyelse och utveckling av barn- och ungdomsarbetet. Realisera era drömmar och satsa på större projekt.


VERKSAMHETER SOM INTE STÖDS.


 • ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel.
 • sociala eller välgörande ändamål.
 • studier eller utbildning för enskild person.
 • resor.
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet.
 • näringslivsverksamhet med enskilt vinstintresse för sökanden eller annan.
 • enskild idrottsutövare eller sponsring av klubbar eller evenemang.Trelleborg i februari 2021


Leif Malmstein                    Madelein Brandin                      Åsa Bill

Ordförande                         Vice ordförande                         Sekreterare


Torsten Lindsjö                   Monika Strömblad                    Christer Dahlberg

Kassör                                  Ledamot                                     Ledamot

20210218LM