JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE
 
 


  AKTUELLA ANTECKNINGAR.

 90.000:-SEK till sju ideella föreningar,

Vid styrelsens novembermöte hade vi den angenäma uppgiften att fördela de ekonomiska bidragen för 2012. Årets anslag uppgick till 90.000:- SEK.
 
Sju ideella föreningar fick dela på årets pengapåse. Tråkigt nog har vi år efter år tvingats konstatera att det ständigt försämrade ränteläget har krympt vårt utrymme att kunna stötta och glädja trelleborgsföreningar. Vi vill rikta våra bidrag främst till verksamheter för barn och ungdomar.

Sammanlagt tretton föreningar hade skickat in sina ansökningar. Under de senaste åren har vi också noterat att antalet bidragssökande föreningar har minskat.
Vad nu det kan bero på?

Styrelsen för Johanna Anderssons stiftelse
Ulla Ahnfelt

Ändrad: 12-05-23
 

Första sidan
 
Styrelse
Aktuella anteckningar
Aktuellt 12-05-20

 


Ansökan
Regler


 

 

 


 
 
Copyright (c) 2011 Johanna Anderssons stiftelse