JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE.
 
 
STYRELSE

Styrelsen för Johanna Anderssons Stiftelse

Ulla Ahnfelt   Ordf.              (073 -55 28 576)

Åsa Bill Sekreterare.               (0734-42 26 10)

Leif Malmstein kassör             (070 -553 81 82)

Madeleine Brandin   V ordf.   (076-88 41 404)

Monika Strömblad  Led.            (0706-21 55 77)
      

Torsten Lindsjö Led.                 ( 070 – 63 41 738 )

Christer  Dahlberg Suppl.         ( 0708 – 58 41 56 )

Vid osäkerhet eller vid behov av hjälp med formulering, tag gärna kontakt med någon i styrelsen, telefonnummer inom parentes.

 
Ändrad: 18-01-01 (BW)
 
 
 
 
Första sidan
 

Styrelse
Aktuella anteckningar

Ansökan
Regler

 

 
 
Copyright (c) 2018 Johanna Anderssons Stiftelse.